Somhegy, Bakonybél, 8427, Hungary

ÁSZF

Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

1. Általános rendelkezések

1.1 Jelen Általános Szerző­dési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor az Öreg Hársfák Major vendégház - (8427 Bakonybél, Somhegy puszta 0132/3.) - a vendégházat működtető cég a GÁL-SOMHEGY Kft. - a továbbiakban: Szolgáltató - (székhely: 8200 Veszprém, Köd utca 1.) - elszállásolási szerződést köt Vendégeivel. (A továbbiakban: Szerződés)

1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek. Amennyiben külön, speciális megállapodások megkötésére kerül sor utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel, úgy ezen megállapodásokban kifejezetten utalni kell az ÁSZF szabályainak mellőzésére. Ennek hiányában az ÁSZF-nek az egyedi megállapodással nem ellentétes rendelkezései alkalmazandók.

 1. 2. Szerződő felek

 2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - amennyiben a szerződéskötésre vonatkozó feltételek teljesülnek, azaz rendelésre és visszaigazolásra kerül sor -, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét írásbeli megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2.A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. 

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek, kivételt képeznek az utcáról betérő (walk in) vendégek. 

3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

3.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A vendégházban bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.8. A Szerződés módosításához főként csoportok esetében (10 fő felett) és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 1. 4. Az elszállásolás kezdete és vége

4.1. A Vendégnek joga van az általa bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 15.00 órától elfoglalni.

4.2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 19.00 óráig, joga van arra, hogy mindenféle jogkövetkezmény nélkül elálljon a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

4.3. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (a szobák) legkésőbb másnap 11.00 óráig lefoglalva marad (maradnak).

4.4. A Vendégnek a szobát az elutazási nap 11.00 óráig el kell hagynia.

4.5. A vendégház foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat a Vendég igénybe kívánja venni, ezt, az érkezését megelőző napon jeleznie kell a Szolgáltató recepciója számára. 

 1. 5. Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

5.2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 1. 6. Árak

6.1. A vendégház mindenkori listaárai és egyéb szolgáltatásainak árai a vendégház recepciójánál lévő információs táblán vannak kifüggesztve, illetve a vendégház honlapján is kihelyezésre kerülnek.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a vendégház honlapján (www.somhegymajor.hu) találhatók.

6.3. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a vendégház recepcióján.

6.4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott Általános Forgalmi Adót, nem tartalmazzák azonban az Idegenforgalmi Adót, amit – az árlistában megjelölt áron felül - a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

 1. 7. Ajánlatok, kedvezmények

7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a vendégház weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak, azaz maximum 4 szobára vonatkoznak.

7.2. Az egyes, meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

 1. 8. Pótágyazás, gyerekek

8.1. 14 éves korig gyermekeket a vendégház nem fogad.

8.2. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusban, apartmanban van lehetőség.

8.3. Pótágy igényt a Szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges         és azt a szobafoglalással azonos módon kell megrendelni.

 1. 9. Fizetési és lemondási feltételek

9.1. Amennyiben a vendégház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a fizetési feltételek elő,- közép és utószezonban (január 03 – június 15 között és szeptember 02 - december 20 között, kivéve kiemelt időszakokban és ünnepnapokon):

9.1.1. A teljes csomagár összegének 50%- a visszaigazolás kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül előre fizetendő.

9.1.2. Last minute (1 napon belüli) foglalás esetén a fizetés a helyszínen érkezéskor történik.

9.1.3. Banki átutalás esetén a közlemény rovatba kérjük feltüntetni hivatkozási (rendelési) számát, nevét és címét, melyek az előlegszámla kiállításához szükségesek.


9.1.4. Amennyiben előlegét Széchenyi Pihenőkártyával kívánja kiegyenlíteni, kérjük, hogy küldje el részünkre a kártya adatait, valamint lakcímét és foglalása dátumát.

9.2. Amennyiben a vendégház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők elő,- közép és utószezonban:

9.2.1. A megrendelt szolgáltatások az érkezést megelőző 14 naptári napig kötbérmentesen lemondható.

9.2.2. 14-8 naptári napon belüli lemondás esetén a kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatások 50 %-a.

9.2.3. Az érkezést megelőző 7 naptári napon belül történő lemondás, vagy meg nem érkezés (no show) esetén a megrendelt szolgáltatások 100%-a kötbérként fizetendő. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére a foglalás szerinti érkezési napot követő nap 11:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

9.3. Amennyiben a vendégház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a fizetési feltételek főszezonban (június 15. – szeptember 02. között, kivéve ünnepnapokon és kiemelt csomagajánlatok esetén): 

9.3.1. A teljes csomagár összegének 50 % -a visszaigazolás kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül előre fizetendő.

9.3.2. Last minute (1 napon belüli) foglalás esetén a fizetés a helyszínen érkezéskor történik.

9.3.4. Banki átutalás esetén a közlemény rovatba kérjük feltüntetni hivatkozási számát, nevét és címét, melyek az előlegszámla kiállításához szükségesek.

9.3.5. Amennyiben előlegét Széchenyi Pihenőkártyával kívánja kiegyenlíteni, kérjük, hogy küldje el részünkre a kártya adatait, valamint lakcímét és foglalása dátumát. 

9.4. Amennyiben a vendégház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők főszezonban (június 15. – szeptember 02. között, kivéve ünnepnapokon és kiemelt csomagajánlatok esetén): 

9.4.1. A megrendelt szolgáltatások az érkezést megelőző 15 naptári napig kötbérmentesen lemondható.

9.4.2. 14-8 naptári napon belüli lemondás esetén a kötbér mértéke a csomagár 50 %-a.

9.4.3. 7 naptári napon belül történő lemondás, vagy meg nem érkezés (no show) esetén a megrendelt szolgáltatások 100%-a kötbérként fizetendő. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére a foglalás szerinti érkezési napot követő nap 11:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

9.5. Amennyiben a vendégház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a fizetési feltételek kiemelt időszakokban (március 13-tól március 19-ig, április 17-től május 04-ig, június 07-től június 12-ig, augusztus 15-től augusztus 26-ig, október 19-től október 24-ig, október 31-től november 05-ig, december 20-tól január 03-ig), ünnepnapokon és tematikus csomagajánlatok esetén:

9.5.1. A teljes csomagár összegének 50 % -a a visszaigazolás kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül előre fizetendő, a fennmaradó összeg a szálláshelyen fizetendő.

9.5.2. Last minute (1napon belüli) foglalás esetén a fizetés a helyszínen érkezéskor történik.

9.5.3. Banki átutalás esetén a közlemény rovatba kérjük feltüntetni hivatkozási számát, nevét és címét, melyek az előlegszámla kiállításához szükségesek.

9.5.4. Amennyiben előlegét Széchenyi Pihenőkártyával kívánja kiegyenlíteni, kérjük, hogy küldje el részünkre a kártya adatait, valamint lakcímét és foglalása dátumát. 

9.6. Amennyiben a vendégház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők kiemelt időszakokban (március 13-tól március 19-ig, április 17-től május 04-ig, június 07-től június 12-ig, augusztus 15-től augusztus 26-ig, október 19-től október 24-ig, október 31-től november 05-ig, december 20-tól január 03-ig), ünnepnapokon és tematikus csomagajánlatok esetén:

9.6.1. A megrendelt szolgáltatások az érkezést megelőző 15 naptári napig kötbérmentesen lemondható.

9.6.2.  14-8 naptári napon belüli lemondás esetén a kötbér mértéke a csomagár 50%-a.

9.6.3. 7 naptári napon belül történő lemondás, vagy meg nem érkezés (no show) esetén a megrendelt szolgáltatások 100%-a kötbérként fizetendő. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére a foglalás szerinti érkezési napot követő nap 11:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

9.6.4. Banki átutalás esetén a közlemény rovatba kérjük feltüntetni hivatkozási számát, nevét és címét, melyek az előlegszámla kiállításához szükségesek.

9.6.5. Amennyiben előlegét Széchenyi Pihenőkártyával kívánja kiegyenlíteni, kérjük, hogy küldje el részünkre a kártya adatait, valamint lakcímét és foglalása dátumát. 

9.7. Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes lemondás elmulasztása miatti kártalanítást akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.

9.8. Fizetési feltételek csoportok, rendezvények esetén:

9.8.1. A megrendelt szolgáltatások 50%-a előre fizetendő a visszaigazolás vagy szerződés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül.

9.8.2. A fennmaradó összeg a szálláshelyen fizetendő.

9.9. Lemondási, módosítási feltételek csoportok, rendezvények esetén:

9.9.1. A visszaigazolás vagy szerződés kézhezvétele előtt a rendezvény díjmentesen lemondható.

9.9.2. A visszaigazolás vagy szerződés kézhezvételétől a rendezvényt megelőző 30. napig a megrendelt szolgáltatások 20%-a mondható le kötbérmentesen.

9.9.3. A rendezvényt megelőző 20-29. napig a megrendelt szolgáltatások 10%-a mondható le kötbérmentesen.

9.9.4. A rendezvényt megelőző 8-19. napig a megrendelt szolgáltatások 5%-a mondható le kötbérmentesen.

9.9.5.A rendezvényt megelőző 7 napon belül nincs lehetőség kötbérmentes lemondásra.

9.9.6. Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig a vendégházhoz meg kell érkeznie. Amennyiben a vendég (csoport) a jelzett napon nem érkezik meg, és lemondás nem történt, úgy a vendégház azt másnap közölni tartozik a Megrendelővel és a szobákat - ha a Megrendelő másként nem intézkedik - a megrendelés hátralévő időtartamára kiadhatja.

9.9.7. Érkezés napján a szobák 15:00 után állnak vendégeik rendelkezésére, amennyiben a vendégház előző éji foglaltsága lehetővé teszi a beköltözés előbb is lehetséges lesz.

9.9.8. Elutazás napján vendégeinknek a szobákat lekésőbb 11:00 óráig a vendégház rendelkezésére kell bocsátaniuk. Ezt a határidőt a vendégház meghosszabbíthatja 14.00-ig, amennyiben ezt a foglaltság lehetővé teszi. 

 1. 10. Fizetés módja, garancia

10.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (forintban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP kártyával, előre utalással.

10.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a vendégház bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a vendégház bankszámláján – mindenféle levonás nélkül - jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

10.3. A szobafoglalás garantálása előlegfizetéssel lehetséges. Egyéb fizetési módok a helyszínen: bankkártya, SZÉP kártya, készpénz.

10.4. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fizetendő díjakról, illetve a Vendégek által bármely jogcímen a Szolgáltató részére kifizetett összegről elektronikus számlát állít ki és azt e-mail útján küldi meg vagy nyomtatott formátumban adja át a számlát a helyszínen vagy postai úton.

10.4.1. A befizetett/befizetendő összegekről a számla kiállításakor a Szolgáltató az online foglaláskor a megadott, míg az e-mail vagy telefon útján történő foglalás esetében pedig a foglaló személy által megadott adatokat veszi alapul. 

10.4.2. Az itt megadott adatok (név, cím, szükség esetén adószám is) szerepelnek majd a számla „Vevő” rovatában.

10.4.3. A foglalás megtörténte után 1 napon belül a Vendég kérheti a megadott adatok módosítását, ezt követően azonban a módosítás már nem lehetséges.

10.4.4. A Szolgáltató a végszámlát a foglaláskor megadott adatok alapján állítja ki.

 1. 11. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1.    A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

11.1.1. A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, apartmant, illetve a  létesítményt.

11.1.2. A Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá.

11.1.3. A Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, a Szolgáltató alkalmazottaival, a Szolgáltató más Vendégeivel kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.

11.1.4. A Vendég fertőző betegségben szenved.

11.1.5. A Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a Szolgáltató visszaigazolásában meghatározott időpontig.

11.2.    Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés automatikusan megszűnik.

 1. 12. Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szolgáltató vendégháza a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

 12.2.    A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy – ennek hiányában - magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli. 

12.3.    Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet. Amennyiben a Vendég a helyettesítő szálláslehetőséget annak ellenére nem fogadta el, hogy az megfelel a 12.2 pont szerinti követelményeknek, úgy a már megfizetett szállásdíj visszafizetésén kívül egyéb igénnyel a Szolgáltatóval szemben nem élhet.

 1. 13. A Vendég jogai

13.1.    A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

13.2.    A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A panaszt a Szolgáltató recepcióján lehet benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe foglalni. A Szolgáltató kötelezettséget vállal az ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére.

 1. 14. A Vendég kötelességei

14.1.    A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

14.2.    A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

14.3.    A vendégház Vendégeinek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a Szolgáltató fedetlen  parkolójában.

14.3.1 A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

14.3.2. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége maximum 10 km/óra.

14.4. A vendégház a szobákban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal.

14.5. A szemetet a vendégház területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, illetve áthelyezni tilos.

14.6.    A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2018. június 01-től a vendégház és a hozzá tartozó kiszolgáló egységek nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a vendégház zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a vendégházhoz tartozó teljes nyílt területen (beleértve az erkélyeket, parkolót, stb. is) tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a vendégház elhelyezte.

14.6.1. A vendégház alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a vendégház területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására.

14.6.2. A vendégek, illetve a vendégház területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

14.6.3. Amennyiben bármely vendég vagy a vendégház területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a vendégház üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

14.6.3.1. Amennyiben a Vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 50.000 Ft díjat fizetni a vendégház üzemeltetője részére, melyet a vendégház üzemeltetője jogosult a vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni, melyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.

14.6.4. A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 50 000 Ft takarítási plusz díjat felszámolni, melyet a szállásdíj számlájának összegéhez számol a Szolgáltató.

14.6.5. A Tűzvédelmi utasítás megszegéséből adódó károkat, annak kapcsán felmerülő költségeket a Vendég köteles megtéríteni.

14.7. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a vendégház közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

14.8. A szobákat és a vendégház közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

14.9. A Vendégek által hozott tűzijátékhoz, rendkívüli hang-, fény-, vagy szaghatás előidézésére alkalmas tevékenységhez és minden egyéb engedélyköteles tevékenységhez a vendégház előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a vendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

14.10. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 16 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató vendégházában.

14.11. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a vendégházban, és minden szükséges adatot a vendégház rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

14.12. A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a vendégház közös használatú területein (kivéve mellékhelyiségek, szobák, apartman, közös konyha, de beleértve a gépkocsi parkolót és a vendégházhoz közvetlenül tartozó külső területeket) a Szolgáltató vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülnek törlésre. 

14.13. A Vendég (ideértve a vendégházban tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a vendégház épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi Vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

14.14. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot és a belépőkártyát a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs és/vagy kártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs és/vagy kártya után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A kulcsot és belépőkártyát a Vendég az elutazásának napján 11 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra. A belépőkártya ezen időpontot követően – kivéve ha a Vendég a Szolgáltatóval megállapodott a tartózkodás meghosszabbításáról – érvényességét veszti.

 1. 15. Állatok behozatala 

15.1. Háziállatot vendégházunkban nem fogadunk.

 1. 16. A Szolgáltató jogai 

16.1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a vendégházba magával vitt.

16.2.    A 16.1 pont szerinti zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a vendégházat. 

16.3.    A vendégház területén állandó ügyeletet (személyes, telefonos) biztosító recepciós szolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

16.4.    Szükség esetén a recepciós szolgálat jogosult a vendégház területén zajló forgalom irányítására.

 1. 17. A Szolgáltató kötelezettségei 

17.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

17.2.    A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

17.3.    A vendégházon belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, hangoskodást, valamint a hallban lévő hangos zenélést/zenehallgatást, kiabálást/hangoskodást melynek betartatásáért a vendégház személyzete intézkedik.

 1. 18. A Vendég betegsége, halála

18.1     Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

18.2.    A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 1. 19. Az adatkezelés biztonsága

19.1.    A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

19.2. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

19.3. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

19.4.    A Szolgáltató honlapja külső szolgáltató szerverén elhelyezett. A szerver üzemeltetője az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

19.5.    A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

19.6.    A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

19.7.    A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

19.8.    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást. 

 1. 20. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

20.1.    A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy amelyeket a Vendég maga okozott.

20.2.    A Szolgáltató megfelelő tábla kihelyezésével kijelölhet olyan helyeket a vendégház területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

20.3.    Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

20.4.    Értéktárgyakért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

 1. 21. Titoktartás

21.1.    A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

 1. 22. Vis major

22.1.    Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk, stb. bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Amennyiben ilyen körülmény bekövetkezik, erről az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni.

 1. 23. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

23.1.    A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló vendégház található.

23.2.    Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban a Veszprémi Járásbíróság – törvényszéki hatáskör esetén a Veszprémi Törvényszék – a kizárólag illetékes.

23.3.    A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.

 1. 24. A honlapunk látogatóinak adatai

24.1.    A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

24.2.    A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

24.3.    A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 1. 25. Hírlevél

25.1.    A Szolgáltató az általa üzemeltett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havonta akár több alkalommal is híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket (a továbbiakban: Hírlevél) kézbesít.

 1. 26. Adatvédelmi nyilatkozat

26.1.    A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

26.2.   A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a vendégház honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF- et a vendégház recepcióján is elhelyezi.

Amennyiben szeretne értesűlni legújabb ajánlatainkról, akcióinkról adja meg email címét és iratkozzon fel hírlevelünkre.!
 

INFORMÁCIÓK

Érkezés: 15:00 - Távozás: 11:00

Bőséges reggeli

Ingyenes WiFi minden területen rendelkezésre áll

Ingyenes privát parkolás lehetséges a helyszínen

AJÁNDÉKOZZON PIHENÉST!

Lepje meg szeretteit, ismerőseit, kollégáit, vagy üzleti partnereit, egy Somhegyi Öreg Hársfák Major utalvánnyal!